Brigady.sk
Inzeráty Blog Prihlásiť Registrácia Pridať inzerát

© 2019 Brigady.sk

25.11.2019

Brigády

397

Dohoda o vykonaní práce
 
Zamestnávateľ ju môže s brigádnikom uzavrieť hlavne keď sa jedná o plnenie úloh len výnimočne alebo ak ide o prácu vymedzenú výsledkom. Rozsah práce môže trvať maximálne 350 hodín v kalendárnom roku. Zmluvu je potrebné uzavrieť písomne, pričom ak má pracovník dohodu podpísanú s viacerými zamestnávateľmi, tieto hodiny platia pre každého z nich. Ak má pracovník naopak uzavretých viacero dohôd s jedným zamestnávateľom, hodiny sa spočítavajú.  
 
Čo by v dohode o vykonaní práce nej nemalo chýbať:
  • Doba, na ktorú sa uzatvára
  • Rozsah práce
  • Výška odmeny
  • Podmienky poskytovania
 
Dohoda o pracovnej činnosti
 
Uzatvára sa v prípadoch, keď brigádnik vykonáva pracovnú činnosť najviac 10 hodín týždenne. V tomto prípade však neplatia kumulované počty hodín ako pri dohode o vykonaní práce, ale skutočne odpracované hodiny za týždeň. Napríklad pracovník v rámci tejto dohody nemôže jeden týždeň odrobiť 8 hodín a ďalší týždeň namiesto toho 12. 
 
Čo by v dohode o pracovnej činnosti nemalo chýbať:
  • Dohodnutý rozsah pracovnej doby
  • Doba, na ktorú sa uzatvára 
  • Výška odmeny
 
Dohoda o brigádnickej práci študenta
 
Vykonávaná práca môže byť pri tejto dohode maximálne do rozsahu 20 hodín týždenne v priemere – priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzavretá. Uzatvára sa písomne, a to na dobu určitú, maximálne však na 12 mesiacov. Pracovník ju môže získať len pokiaľ je študentom strednej alebo vysokej školy, avšak najneskôr do dovŕšenia 26. roku života.   


Galéria