Brigady.sk
Inzeráty Blog Prihlásiť Registrácia Pridať inzerát

© 2019 Brigady.sk

O spoločnosti

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s.

Spoločnosť OLO a. s. má na území Bratislavy významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom hospodárstve hlavného mesta. Naším poslaním je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na podporu triedeného zberu.

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby – občania majúci na území Bratislavy trvalý alebo prechodný pobyt a právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Bratislavy.

Inzeráty

Nenašli sa žiadne brigády.